Obchodné podmienky
Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Všeobecné obchodné podmienky

Nákup môžu uskutočňovať fyzické i právnické osoby. Pre objednanie tovaru nie je potrebná registrácia. V prípade registrácie budú registračné údaje použité len pre internú potrebu a naša firma ručí, že nebudú použité na iné účely.

Po stlačení tlačidla „Objednávku odoslať“ v nákupnom košíku, bude objednávka zaregistrovaná v obchodnom systéme. Od tohto momentu platia pre obe strany povinnosti a práva vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka. Po objednaní zákazník ihneď obdrží potvrdenie objednávky e-mailom a priebežne bude informovaný o stave jeho objednávky. Ku každej zásielke priložíme daňový doklad, ktorý slúži ako doklad o kúpe, alebo pre prípad reklamácie.


Cena tovaru, platobné podmienky a prepravné

Zoznam tovaru priamo s predajnými cenami nájdete v jednotlivých kategóriách internetového obchodu. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať cenník podľa zmien výrobného programu. Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.

Dokladom o predaji je faktúra, pripojená ku každej zásielke, ktorá je zároveň aj dodacím a záručným listom.

 

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a) vlastnou dopravou

b) zásielkovou službou

 

Poštovné:

Pri nákupe do 30 eur doprava kuriérom na Vami zadanú adresu v hodnote 8 eur.

Pri nákupe od 30-50 eur doprava kuriérom na Vami zadanú adresu v hodnote 6 eur.

Pri nákupe nad 50 eur doprava kuriérom na Vami zadanú adresu v hodnote 5 eur.

Spôsob platby: V našom e-shope máte možnosť vybrať si z 2 spôsobov platby:

- Dobierka - Spoplatnená v hodnote 1 euro.

- Prevodom na účet vopred - Pri platbe na účet vopred poskytujeme zľavu 2%.

 

Práva a povinnosti predávajúceho:

Predajca Zuzana Németh, Kasárenská 36, 048 01 Rožňava, IČO: 44095848, IČ DPH: SK1079557182, zapísaná v Živ. reg. OU RV č. 850-9206 má povinnosť spracovať objednávku a odoslať objednaný tovar podľa termínu dodania. V prípade platby vopred na účet do 5 pracovných dní od prijatia platby. Ak nie je možné tento tovar ihneď expedovať, predávajúci to oznámi zákazníkovi e-mailom alebo na telefónne číslo uvedené v objednávke.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť spracovať objednávku, ak je neúplne vyplnená alebo vzbudzuje pochybnosť skutočnej objednávky. O odmietnutí pošle vyrozumenie na e-mailovú adresu zákazníka.

Zákazníkovi sa zaväzujeme dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

Dodať tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu počas prepravy.

Ak kupujúci uplatní nárok na vrátenie tovaru v zmysle príslušného zákona, predajca je povinný vrátiť zaplatenú čiastku (bez poštovného a balného) do 14 dní od doručenia vráteného tovaru na adresu predajcu.

Predávajúci sa zaručuje chrániť osobné údaje zákazníka, neposkytuje ich žiadnym osobám. Na žiadosť zákazníka môžu byť tieto údaje vymazané z databázy zákazníkov, okrem údajov slúžiacich k daňovej a účtovnej evidencií, ktorá je predávajúcim vedená zo zákona.

Predávajúci nezodpovedá za:

Nesprávne zadanú adresu prijímateľa.

Poškodenie zásielky zavinené prepravou.

  

Práva a povinnosti kupujúceho:

Nakupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, zaplatiť za tovar celkovú cenu spolu i s ďalšími poplatkami (poštovné, dobierka) v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. Skontrolovať neporušenosť tovaru, v prípade akýchkoľvek poškodení bezodkladne oznámiť predajcovi.

V prípade, že kupujúci tovar neprevezme, predávajúci si uplatňuje svoje právo na náhradu vzniknutej škody. Ak si zákazník neprevezme tovar pri prvom doručení a bude požadovať opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého i opätovného doručenia tovaru.

Nakupujúci uvedie správne a pravdivé údaje do objednávky, najmä názov firmy alebo meno osoby.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho). V súlade so zákonom má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedé podmienky:
- Kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
- Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v časti kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
- tovar nesmie byť použitý
- tovar musí byť nepoškodený
- tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atd.)
- zásielka musí obsahovať pôvodný doklad o kúpe
- Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (tovar neposielajte na dobierku).
- Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 7 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
- V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Reklamačný poriadok

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácií je odberateľ povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

K reklamácií je nutné vo všetkých prípadoch predložiť doklady o predaji tovaru vystavené predávajúcim kupujúcemu, teda faktúru. Kupujúci má povinnosť dodať predajcovi reklamovaný tovar úplne, neporušený, čistý a v originálnom balení. Pokiaľ tak neurobí, je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť.

V prípade výmeny tovaru na základe reklamácie hradí kupujúci výdaje za dopravu do sídla firmy predávajúceho a predávajúci hradí výdaje za dopravu na adresu kupujúceho.

Riešenie reklamácie odstúpením od zmluvy je možné až v prípade, keď sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na inom spôsobe riešenia. Pri odstúpení môže kupujúci žiadať vrátenie kúpnej ceny, zníženej o hodnotu opotrebenia a ďalších zásahov z jeho strany.


NDY0Zm